Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0141
Dnes je: pondělí, 25. září 2017

Zahraniční odborná stáž studentky Mgr. Marie Dvorské na Slovenské akademie věd v Bratislavě

Seznam


Studentka Mgr. Marie Dvorská se ve dnech 6. 10. 2014 – 28. 11. 2014 zúčastnila zahraniční odborné stáže na Matematickém ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě na Slovensku, kde navázala kontakty a spolupráci s matematiky zabývajícími se usco a cusco zobrazeními, především s paní docentkou Holou. Získala tak přístup k jejich dosavadní práci v tomto oboru, kterou mohla diskutovat na častých konzultacích. Navštěvovala také odborné semináře zaměřené na mnohoznačná zobrazení. Zkušenosti a poznatky ze své stáže tak bude moci uplatnit při dokončování svého doktorského studia.

Slovenská akademie věd, Matematický ústav

Slovenská akademie věd a umění (SAVU) byla založena v roce 1942. V rámci ní také vznikla první Matematicko-přírodovědná sekce přírodovědného oboru. V roce 1951 bal založen časopis Matematicko – fyzikální sborník, což je předchůdce dnešních časopisů Mathematica Slovaca a Acta Physica Slovaca. SAVU trvala do roku 1953 a na jejím základě vznikla Slovenská akademie věd (SAV). V rámci SAV pak vznikl v roce 1959 Kabinet matematiky, který se v roce 1966 přetransformoval na Matematický ústav SAV. Za dobu vývoje SAV vznikly další kabinety jako třeba Kabinet informatiky a také detašovaná pracoviště v Košicích. Současným ředitelem je od roku 1999 pan prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.
 

Dokumenty ke stažení

Zpráva ze stáže.doc
DOC soubor (145.5 KB)

Galerie/Photo Gallery

©2013-2017 Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0141