Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0141
Dnes je: pondělí, 25. září 2017

Řešitelský tým

Hlavní manažer projektu

 • RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.

Garant odborné náplně projektu

 • prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc.

Asistent projektu

 • PhDr. Tatjana Jančí
 • Bc. Zuzana Janatová

Hlavní manažer projektu (konzultant)

 • Ing. Michal Příleský

Garant odborné náplně projektu (konzultant)

 • prof. RNDr. Jiří Rachůnek, DrSc.

Koordinátorka organizačního zajištění studia

 • RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.

Koordinátor organizace workshopů

 • Mgr. Richard Andrášik
 • Monika Roubalová

Koordinátor organizace zahraničních stáží

 • Mgr. Richard Andrášik
 • Monika Roubalová

Koordinátor organizace odborných praxí

 • Silvie Zatloukalová

Expert – Matematická analýza

 • prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, DSc.
 • doc. Mgr. Karel Pastor, Ph.D.
 • prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc.
 • doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc.
 • prof. Ewa Weinműller

Odborný lektor

 • Mgr. Michal Botur, Ph.D.
 • Mgr. Marie Dvorská
 • doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
 • RNDr. Jiří Fišer, Ph.D.
 • RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
 • RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jan Kühr, Ph.D.
 • Mgr. Hana Machů
 • prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.
 • RNDr. Horymír Netuka, Ph.D.
 • RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.
 • RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.
 • Mgr. Jana Vampolová
 • RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
 • RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.

Odborně - technický pracovník pro e-learning

 • RNDr. Pavel Jančí
 • Milan Kolomý
 • Tomáš Kordoš
 • Mgr. Jiří Rýznar
 • Bc. David Smrčka
 • Ing. Marcela Smrčková
 • RNDr. Miloslav Závodný

 

 

 

©2013-2017 Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0141