Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0141
Dnes je: pondělí, 25. září 2017

Klíčová aktivita 5 - Konference a workshopy

Pro studenty doktorského studijního oboru Matematická analýza a pro akademické pracovníky budou každý rok organizovány 5-ti denní workshopy, na něž budou pozváni odborníci ze zahraničních univerzit z EU, např. ze Španělska, Rakouska a Itálie, a z univerzit a vědeckých institucí z ČR. Tyto workshopy budou nabízeny formou volitelného předmětu také studentům magisterského navazujícího studia. Tím bude zlepšováno mezinárodní prostředí v rámci studijního programu Matematika. Navíc se zvýší kvalita a zatraktivní se výuka v magisterském a doktorském studijním oboru. Garantem této aktivity bude koordinátor organizace workshopů.

Členové první cílové skupiny se budou účastnit mezinárodních konferencí a seminářů v zahraničí případně i v ČR. V rámci této aktivity počítáme se zapojením 5-ti studentů UP. Bude se jednat vždy o aktivní účast s prezentací vlastních výsledků. Tato aktivita bude podporovat výměnu informací, orientaci v mezinárodním prostředí a schopnosti úspěšně prezentovat vlastní práci. Pro studenty to bude koncipováno jako volitelný předmět s odpovídajícím kreditovým ohodnocením. Plánujeme účast například na mezinárodních matematických konferencích EQUADIFF (Conference on Differential Equations and their Applications) nebo CDDEA (Conference on Differential and Difference Equations and Applications).

V rámci této klíčové aktivity bude také uskutečněno 5 účastí členů projektového týmu na mezinárodních konferencích v zahraničí, případně v ČR. Nabyté poznatky a zkušenosti v aktuálních trendech zejména z oblasti matematické analýzy, modelování a numerických metod pak budou uplatněny při výuce inovovaných předmětů.

Výstupem této klíčové aktivity bude

  1. organizace 3 workshopů
  2. aktivní účast na 10-ti konferencích či seminářích - abstrakty, prezentace

Workshop on Applications of Modern Mathematics and Mechanics 2015

26.05. 2015

Workshop s názvem Workshop on Applications of Modern Mathematics and Mechanics 2015, probíhal ve dnech 2. – 6. 2. 2015 na Katedře matematické analýzy a aplikací matematiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Prezentace 1...

Účast členů projektového týmu na mezinárodní konferenci ICNAAM 2014

09.01. 2015

Ve dnech 22.9. – 28.9.2014 se členové projektového týmu zúčastnili mezinárodní konference s názvem International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics Conference on Differential and Difference Equations and Applications...

Účast členů projektového týmu na mezinárodní konferenci AIMS 2014

04.09. 2014

Ve dnech 7.7. – 11.7.2014 se členové projektového týmu zúčastnili mezinárodní konference s názvem American Institute of Mathematical Sciences 2014 (AIMS) v Madridu ve Španělsku. Účastník/účastnice konference Akademičtí...

Účast studenta Mgr. Martina Rohledera na konferenci CDDEA v Jasné

14.07. 2014

Jnéno Mgr. Martin Rohleder Místo ...

International Symposium on Modern Mathematics and Mechanics

16.06. 2014

DATE / SYMPOSIUM VENUE June 23 – 27, 2014 (Monday – Friday) Faculty of Science, Palacký University Olomouc (in Czech: “Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci”)   INVITED SPEAKERS:

Konference Equadiff 2013

29.12. 2013

Konference Equadiff 2013 se konala ve dnech 26. – 30. 8. 2013. Tato konference byla pořádána Matematickým Institutem Akademie Věd ČR ve spolupráci s ČVUT, Karlovou univerzitou a Západočeskou univerzitou. Vzdělávací akce byla realizována...

1. Matematický Workshop - Application of Mathematics I.

25.10. 2013

25. - 29. 10. 2013 se konal 1. Matematický workshop na PřF UP 17. listopadu 12, učebna LP 5.068 Prezentace 1 Friday Karel...

©2013-2017 Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0141