Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0141
Dnes je: pondělí, 25. září 2017

Klíčová aktivita 4 - Zahraniční stáže a mobility

V průběhu řešení projektu budou zorganizovány zahraniční stáže pro 6 studentů UP navazujícího magisterského nebo doktorského studia první cílové skupiny a mobility pro 4 akademické pracovníky. Tím bude zvýšena atraktivnost a kvalita studia a podpořeno zapojení studentů do mezinárodních vědeckých kolektivů. Studentům navazujícího magisterského studia budou tyto zahraniční stáže nabídnuty prostřednictvím volitelného předmětu.

Kromě toho budou zvýšeny odborné a jazykové kompetence akademických pracovníků formou účasti na výše uvedených mobilitách u zahraničních institucí, které budou následně využity při inovaci výuky dle zkušeností ze zahraničních pracovišť.

Stáže a mobility budou realizovány v rámci EU, např. na Technické univerzitě ve Vídni nebo na Univerzitě di Modena e Reggio Emilia, což jsou instituce, s nimiž mají členové projektového týmu (zejména experti) dlouhodobou spolupráci ve vzdělávání a ve výzkumu. Tuto spolupráci plánujeme v rámci projektu rozšířit i na výuku a výchovu doktorandů.

Garantem této klíčové aktivity bude koordinátor organizace zahraničních stáží, který bude pracovat s cílovou skupinou a koordinovat stáže a mobility na jednotlivých spolupracujících pracovištích v zahraničí.

Výstupem této klíčové aktivity bude

  1. celkem 6 zahraničních stáží studentů VŠ: zapojení 6 - ti studentů do mezinárodní vědecké spolupráce
  2. celkem 4 zahraniční mobility akademických pracovníků: vznik nové mezinárodní spolupráce ve výuce matematiky a vzdělávání v oblasti matematického výzkumu, podrobná zpráva z každé mobility

Zahraniční odborná stáž studenta Mgr. Richarda Andrášika na Švédské univerzitě zemědělských věd

15.06. 2015

Sveriges lantbruksuniversitet Švédská univerzita zemědělských věd (Sveriges lantbruksuniversitet) je švédská státní univerzita s hlavním sídlem ve městě Uppsala. Byla založena v roce 1977 a současné době je rozmístěna do 4 hlavních...

Zahraniční odborná stáž studenta Mgr. Jakuba Kmece na univerztitě v Utrechtu

05.06. 2015

Utrecht University Univerzita v Utrechtu je jedna z nejstarších univerzit v Nizozemsku. Byla založena v roce 1636. Patří k největším univerzitám v Evropě. V roce 2012 studovalo na univerzitě celkem 30499 studentů a bylo zaměstnáno 5295...

Zahraniční odborná stáž studenta Mgr. Martina Rohledera na Slovenské akademie věd v Bratislavě

13.01. 2015

Univerzita Komenského v Bratislavě Univerzita Komenského (UK) v Bratislavě vznikla v roce 1919 a je to nejstarší vysoká škola založená na území Slovenské republiky. Absolventi této univerzity tvořili první vysokoškolsky vzdělanou...

Zahraniční odborná stáž studentky Mgr. Hany Machů na Slovenské akademie věd v Bratislavě

13.01. 2015

Studentka Mgr. Hana Machů se ve dnech 8. 9. 2014 – 28. 11. 2014 zúčastnila zahraniční odborné stáže na Matematickém ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě na Slovensku, kde zahájila spolupráci s prof. M. Fečkanem, významným odborníkem...

Zahraniční odborná stáž studentky Mgr. Marie Dvorské na Slovenské akademie věd v Bratislavě

13.01. 2015

Studentka Mgr. Marie Dvorská se ve dnech 6. 10. 2014 – 28. 11. 2014 zúčastnila zahraniční odborné stáže na Matematickém ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě na Slovensku, kde navázala kontakty a spolupráci s matematiky zabývajícími...

Zahraniční odborná stáž studentky Mgr. Jany Burkotové na Technische Universität Wien v Rakousku

12.01. 2015

Studentka Mgr. Jana Burkotová se ve dnech ve dnech 12. 10. 2014 – 26. 10. 2014 a 15. 11. 2014 – 29. 11. 2014 zúčastnila zahraniční odborné stáže na Technische Universität Wien v Rakousku. Během pobytu na TU Wien se studentka zapojila do týmu profesorky...

Zahraniční mobilita RNDr. Jitka Machalová, Ph.D. Technische Universität Wien v Rakousku

12.01. 2015

Ve dnech 27. 10. 2014 – 16. 11. 2014 absolvovala odborná asistentka RNDr. Jitka Machalová, Ph.D. zahraniční mobilitu na Technische Universität Wien v Rakousku, kde navázala spolupráci s paní profesorkou Ewou B. Weinmüller. Konkrétně se zabývaly...

Zahraniční mobilita odborných asistentů RNDr. Jitky Machalové, Ph.D. a RNDr. Horymíra Netuka, Ph.D. Caen ve Francii

12.01. 2015

Ve dnech 7. 9. 2014 – 27. 9. 2014 absolvovali zahraniční mobilitu v rámci projektu MATAP dva odborní asistenti – RNDr. Jitka Machalová, Ph.D. a RNDr. Horymír Netuka, Ph.D. na Universitě v Caen ve Francii, kde byli hosty profesora Taoufika Sassiho...

Zahraniční odborná stáž Mgr. Martina Rohledera v Košicích

14.07. 2014

Jméno Mgr. Martin Rohleder Datum ...

Zahraniční odborná stáž Mgr. Jany Burkotové ve Vídni

14.07. 2014

Jméno Mgr. Jana Burkotová Datum ...

Zahraniční stáž doktorandky Mgr. Marie Dvorské v Německu

20.12. 2013

Friedrich-Alexander University (FAU) Erlangen-Nürnberg je jednou z největších Universit v Německu. Universita má 5 fakult a nabízí širokou škálu kvalitního vzdělání od humanistických předmětů přes práva, ekonomiku, medicínu a technické...

První zahraniční mobilita odborné lekorky RNDr. Martiny Pavlačkové Ph.D.

31.10. 2013

Odborná asistentka RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D. absolvovala zahraniční mobilitu na University of Modena and Reggio Emilia, UNIMORE v Itálii. University of Modena and Reggio Emilia, UNIMORE, je třetí nejstarší Univerzita v Evropě a nyní...

©2013-2017 Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0141