Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0141
Dnes je: pondělí, 25. září 2017

Klíčová aktivita 3 - Vytvoření e-learningových studijních opor

Pro inovované předměty vytvoří lektoři, resp. specialisté pro e-learning, e-learningové studijní opory v některé z následujících forem

  • sylaby složené z 9 - 12 bloků zaměřených na stěžejní témata předmětu
  • studijní texty ve formátu pdf obsahující teoretické základy předmětu
  • soubory příkladů umožňující studentům aktivní zvládnutí předmětu, ty budou studentům rovněž sloužit jako zpětná vazba dávající informaci o jejich znalostech a dovednostech

Specialisté pro e-learning vytvoří e-learningový portál projektu, na němž budou umístěny e-learningové opory, aktuální informace o studiu oborů inovovaných v rámci projektu, doporučená modulární skladba studia, diskusní stránka pro studenty a akademické pracovníky věnovaná problémům při studiu, evaluacím, informacím o zahraničních stážích, vzdělávání ve výzkumné a odborné činnosti.

Výstupem této klíčové aktivity bude

  1. e-learningové studijní opory pro 25 předmětů
  2. e-learningový portál projektu
  3. vzory modulární skladby studia, umístěné na e-learningovém portále
©2013-2017 Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0141