Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0141
Dnes je: pondělí, 25. září 2017

Klíčová aktivita 1 - Inovace studijních plánů a příprava akreditace

Budou navrženy tři inovované studijní plány, konkrétně pro bakalářský studijní obor Matematika a její aplikace, navazující magisterský obor Matematika a její aplikace a doktorský studijní obor Matematická analýza. V rámci této klíčové aktivity budou také připraveny materiály k žádosti o změnu akreditace magisterského navazujícího oboru Matematika a její aplikace (MAP). Změna akreditace bude založena na sloučení dvou stávajících magisterských navazujících oborů, a to oboru MAP a Matematické a počítačové modelování (MPM). Tyto materiály budou předloženy vědecké radě PřF UP v Olomouci a poté akreditační komisi ke schválení.

Výstupem této klíčové aktivity bude

  1. návrh inovovaných studijních plánů studijních oborů zařazených do projektu
  2. návrh inovovaných studijních profilů studentů inovovaného studia
  3. návrh inovovaných požadavků ke státním zkouškám
  4. akreditační materiály

 

©2013-2017 Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0141