Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0141
Dnes je: pondělí, 25. září 2017

Informace o projektu

Základní informace o projektu

Plný název projektu: Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci
Zkrácený název projektu: MATAP
Název projektu anglicky: Streamlining the Mathematics Studies at the Faculty of Science of Palacky University in Olomouc
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0141
Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Datum zahájení projektu: 11. 4. 2013
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2015

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je inovace tří studijních oborů studijního programu Matematika na PřF UP v Olomouci s ohledem na potřeby praxe, uplatnění studentů a posílení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Projekt vychází ze zkušeností členů realizačního týmu projektu, analýzy současných studijních plánů a odezvy od studentů resp. absolventů.

Obsahem projektu je především

  • inovace studijních plánů tří oborů studijního programu Matematika
  • příprava žádosti o změnu akreditace navazujícího magisterského oboru Matematika a její aplikace (MAP), změna akreditace bude založena na sloučení stávajících akreditovaných oborů, a to oboru MAP a Matematické a počítačové modelování (MPM)
  • příprava e-learningových studijních opor
  • modernizace a realizace výuky se zapojením našich i zahraničních expertů
  • realizace odborných praxí studentů
  • realizace zahraničních stáží studentů a mobilit akademických pracovníků PřF UP
  • aktivní účast studentů a akademických pracovníků na konferencích.
     
©2013-2017 Modernizace studijního programu Matematika na PřF Univerzity Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0141